Princip dizajna

15.10.14. Preporuke Općeznanstveni odjel

Princip dizajna : zašto živimo u eri dizajna / Holger van den Boom. Zagreb : Naklada Breza, 2014.

Sveučilišni profesor industrijskog i informatičkog dizajna u nizu kratkih eseja na popularan i komunikativan način raspravlja o dizajnu u kontekstu postmodernog društva u želji da potakne širu raspravu o različitim njegovim aspektima. Polazeći od današnje sveprisutnosti dizajna, vjeruje kako je on ambivalentan, te predlaže veću kritičnost javnosti u tome pitanju, s obzirom da dizajn "ima sve važniju ulogu u našem natjecateljski orijentiranom životu" i lako ga je pomiješati s marketingom.

Katalog