Predstavljena zbirka pjesama Nade Galant

16.12.14. Novosti

Pjesnička zbirka naše kolegice Nade Galant Koluori, žuhko predstavljena je 19. prosinca 2014. u Čakavskoj kući u Žminju. Tom je prilikom i otvorena izložba slika Vinka Šaine iz ciklusa Slike pejzaža – distorzija tektonike.

U ovoj poetsko-likovnoj večeri sudjelovali su dr.sc. Boris Domagoj Biletić, Miranda Damijanić Roce, prof., David Ivić, slikar Vinko Šaina, dr.sc. Berislav Valušek, povjesničar umjetnosti i članovi ŠKUD-a Mladice Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj

Organizatori su Katedra Čakavskog sabora Žminj, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Pula i Matica hrvatska – Ogranak Pazin.

Nada Galant pjesnikinja je žminjske čakavice. Diplomirala je na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Rijeci i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a zaposlena je u našem ogranku Knjižnici Žminj. Pisanjem stihova na žminjskoj čakavici počela se baviti u djetinjstvu te je sudjelovala na Saboru čakavskog pjesništva. Objavila je nekoliko samostalnih zbirki: Uroki ruok (1988.), Hćeri Evine (2003.) te Neka buo (2007.), za koju je 2009. od Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika dobila nagradu "Drago Gervais". Pjesme su joj objavljene u zborniku za dijalektalnu poeziju Histria, u knjizi Mirjane Strčić Hrvatsko pjesništvo Istre 19. i 20. st. te u zborniku Kaj&Ča Kajkavskog spravišća. Ostvarila je i suradnju s varaždinskim ogrankom Matice hrvatske koji joj je 2004. godine izdao zbirku Ulaz u večernju svjetlost: recital Srebrna cesta.