Izborna šutnja

16.03.15. Preporuke Odjel za beletristiku

Izborna šutnja / Drago Hedl. Zagreb : Naklada Ljevak, 2014.

Kriminalistički roman poznatog novinara radnju gradi oko pitanja može li i smije li se politika miješati u poslove profesionalaca. Priča se čini poznata, naročito zbog činjenice da je autor, kao novinar, prije nekoliko godina razotkrivao lanac maloljetničke prostitucije: tu su ubojstva maloljetnih štićenica doma, jedan policijski inspektor i jedan (nekorumpirani novinar) i političar u usponu ...

Katalog