Slovko Maraforko

16.03.15. Djeca i mladi Odjel za djecu i mlade

Slovko Maraforko / autorice teksta Irides Zović, Zorana Geržinić. Poreč : Gradska knjižnica, 2014.

Zahvaljujući ovoj slikovnici, najmlađi će stanovnici našega područja moći upoznati dječju knjižnicu slikom i riječju koju su toplo oslikala i opisala djeca-korisnici porečke knjižnice na jednoj od kreativnih radionica Gradske knjižnice Poreč „Petkom u pet“. Naime, slikovnica sadrži crteže koji dočaravaju prvi susret s knjižnicom i uslugama koje se u njoj pružaju. Djeca su crtežom prikazala svoj doživljaj knjižnice, šarenog i zabavnog kutka grada Poreča u koji rado zalaze.

Katalog