Dječji tjedan od 3. do 7. listopada

22.09.16. Novosti Središnja knjižnica, Dječji odjel, Dječja knjižnica

Prvog punog tjedna u listopadu različitim programima tradicionalno se obilježava Dječji tjedan. Pod motom "Ljubav djeci prije svega" namjera je usmjeriti pozornost odraslih na potrebe i prava djece.

Dječji tjedan tradicionalna je godišnja akcija posvećena djeci, koja će se ove godine obilježiti od 3. do 7. listopada.

Kao poticaj odraslima da djeci uvijek iskazuju, ljubav, potporu i pažnju Dječji tjedan prenosi već prepoznatljivu poruku: Ljubav djeci prije svega!

Tog su tjedna djeca u središtu pažnje, a to će iskoristiti da pokažu što sve znaju i mogu, ali i kako iz njihove perspektive izgleda svijet, kako vide svoje mjesto u obitelji, školi i društvu, kako doživljavaju skrb o djeci i obiteljima u zajednici…

Osnovni ciljevi Dječjeg tjedna su trajni: usmjeriti pozornost najšire javnosti prema pravima, potrebama i mjestu djece u društvenoj zajednici, organizirati igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece te poticati volonterski i društveni i stručni rad odraslih s djecom te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

KAKO RASTU DJECA

Kako rastu djeca?
Kao vrbe iz vode, kao u livadi trava,
Djeca rastu iz nogavica i rukava.

Kako trče djeca?
Kao kozlići, kao leptiri, kao brza voda,
Dijete radije trči nego da hoda.

Kako plivaju djeca?
Kao delfini, kao papuče, kao lađe,
Već kako se koje dijete snađe.

Kako zaore djeca?
Kao čavke, kao pokvareni motori, kao pčele,
Bilo da se ljute, bilo da se vesele.

Kako se igraju djeca?
Kao djeca. Djeca se igraju toliko igara
Da ne bi stalo ni u pet ambara.

Kako se peru djeca?
Kao patke, kao jegulje, kao mačke kad kišu.
Okupana djeca na proljeće mirišu.

Kako spavaju djeca?
Kao mačići u košari, kao sjenice mlade,
I slatko, slatko, slađe od čokolade.

                                              Grigor Vitez