Službeni dokumenti i informacije

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Statut Gradske knjižnice i čitaonice Pula (4,3 MB)

Strategija razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula 2013.-2019. (770,3 KB)

Pravilnik o zaštiti od požara (412,6 KB)

Pravilnik o načinu korištenja prostora Čitaonice Kluba umirovljenika Pula (280,2 KB)

Odluka o kućnom redu Čitaonice Kluba umirovljenika Pula (271,4 KB)

Pravilnik o ustupanju javnih prostora Knjižnice (198,4 KB)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (612,5 KB)

Kulturna strategija Grada Pule 2014. - 2020. (252,4 KB)

Istarska kulturna strategija za razdoblje od 2014. do 2020. godine (288,4 KB)

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (454,7 KB)

Pravilnik o radu (168,0 KB)

Revidirane smjernice za rad s građom i korisnicima u GKČP (45,6 KB)

Korištenje knjižničnih usluga:

Pravilnik o pružanju usluga i uvjetima korištenja knjižnične građe (8,2 MB)

Cjenik usluga (371,6 KB)

Upisnica (316,4 KB)

Upisnica za maloljetnike (352,8 KB)

Ispisnica (302,0 KB)

Zahtjev za tematsko pretraživanje (325,0 KB)

Zahtjev za jednokratno korištenje knjižničnih usluga (323,5 KB)

Zahtjev za korištenje digitalizirane građe (378,1 KB)

Plan nabave:

Plan nabave za 2015. godinu (117,8 KB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu (189,6 KB)

Plan nabave za 2016. godinu (181,1 KB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. (2,6 MB)

Plan nabave za 2017. godinu (2,3 MB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (188,8 KB)

Plan nabave za 2018. godinu (182,6 KB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (183,5 KB)

Plan nabave za 2019. godinu (187,5 KB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu (67,0 KB)

Plan nabave za 2020. godinu (65,5 KB)

Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu (66,5 KB)

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2020. (73,5 KB)

Plan nabave za 2021. godinu (66,0 KB)

Obrasci zahtjeva za korištenje knjižničnih usluga:

Zahtjev za jednokratno koristenje knjiznicnih usluga.pdf (323,5 KB)

Zahtjev za tematsko pretrazivanje.pdf (325,0 KB)

Zahtjev za koristenje digitalizirane gradje GKC Pula.pdf (345,5 KB)

Godišnja financijska izvješća:

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu (697,6 KB)

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu (330,8 KB)

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu (347,6 KB)

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu (321,8 KB)

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (327,0 KB)

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (618,1 KB)

Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu (972,6 KB)

Programi rada i izvješća o poslovanju:

Izvješće o poslovanju za 2015. godinu (744,8 KB)

Izvješće o poslovanju za 2016. godinu (11,0 MB)

Izvješće o poslovanju za 2017. godinu (1,4 MB)

Izvješće o poslovanju za 2018. godinu (1,3 MB)

Izvješće o poslovanju za 2019. godinu (523,9 KB)

Izvješće o poslovanju za 2020. godinu (461,3 KB)

Financijski plan za 2016. godinu (707,4 KB)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu (723,2 KB)

Financijski plan za 2017. godinu (683,8 KB)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu (717,5 KB)

Financijski plan za 2018. godinu (677,0 KB)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu (719,3 KB)

Financijski plan za 2019. godinu (664,7 KB)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu (573,5 KB)

Financijski plan za 2020. godinu (834,5 KB)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu (838,5 KB)

Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu (834,0 KB)

Financijski plan za 2021. godinu (859,5 KB)

Pristup informacijama:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje (266,2 KB)

Zahtjev za pristup informacijama (13,6 KB)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (31,0 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacija:„Narodne novine“ broj: 12/14 i "Narodne novine" broj: 15/14

Izvješće za 2017. godinu (200,0 KB)

Izvješće za 2018. godinu (212,9 KB)

Izvješće za 2019. godinu (198,7 KB)

Izvješće za 2020. godinu (199,9 KB)

Kontakt službenika - tel.: 300 407; e-mail: tajnica@gkc-pula.hr

Registar ugovora o javnoj nabavi:

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018. - 2021. (21,2 KB)

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupacnosti.docx (25,5 KB)