Programi i aktivnosti 

Knjižnični fond na talijanskom jeziku

Temeljna zadaća Središnje knjižnice Talijana je osiguravanje građe i knjižničnih usluga pripadnicima talijanske nacionalne zajednice, ali i ostalim zainteresiranim građanima. Na taj način Knjižnica ostvaruje svoju ključnu zadaću informiranja, a ujedno i popularizacije  talijanske književnosti i kulture općenito, stvaranje čitateljskih navika i razvoja kulture čitanja. 

Godišnju nabavu planiramo u skladu s propisanim Standardima za narodne knjižnice kako bi se zadovoljile potrebe korisnika svih dobi odnosno različitosti njihovih obrazovnih, kulturnih razina i interesa, prateći pri tom aktualnosti i novitete talijanskog izdavaštva. Uz stručne knjige, Knjižnica nudi i bogati izbor literature za zabavu i rekreaciju.
Knjižnični fond na talijanskom jeziku organiziran je u sljedeće zbirke:
- knjige za djecu (na dječjem odjelu)
- beletristika (na odjelu beletristike)
- stručna literatura i referentna građa (na općeznanstvenom odjelu)
- audiovizualna građa (u glazbenoj zbirci i na odjelu multimedije)
- periodika (u čitaonici)

Cjelokupni fond na talijanskom jeziku možete pretražiti putem e-kataloga, a nove naslove na talijanskom jeziku pronaći ćete u našim Biltenima. 

Aktivnosti za djecu i mlade

Središnja knjižnica Talijana organizira raznovrsne edukativne radionice i druge aktivnosti kulturnog sadržaja za korisnike svih uzrasta, međutim posebnu pozornost posvećujemo najmlađim korisnicima predškolske i školske dobi i promicanju čitanja. Od posebnog su značaja projekti koji su realizirani u suradnji s talijanskim vrtićem "Rin Tin Tin": "Un Natale tutto magico-Čarobni Božić" i "Pipi Dugačarapa". Takvim projektima želimo promovirati programe Knjižnice i korištenje knjižničnih usluga,  potaknuti djecu na čitanje već od prvih godina života, ali ujedno i razviti njihovu jezičnu i komunikacijsku kompetenciju, odnosno usavršiti poznavanje talijanskog jezika.
Za svaku kalendarsku godinu Knjižnica organizira radionice i za učenike talijanskih osnovnih i srednjih škola Pule i okolice, kao vrlo učinkovit oblik izvanučioničke nastave, u  svrhu razvijanja informacijske pismenosti i poučavanja za samostalno pretraživanje građe i pronalaženje potrebnih informacija. Nadalje, Knjižnica organizira cijeli niz aktivnosti za djecu i mladež kao što su prigodne izložbe i susreti s književnicima.