Županijska matična služba

Gradska knjižnica i čitaonica Pula obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Istarske županije sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Temeljna funkcija županijske matične narodne knjižnice unapređenje je i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i knjižnica na području Istarske županije. Županijska matična služba obavlja temeljne i razvojne poslove koji uključuju stručni nadzor nad narodnim i školskim knjižnicama u Županiji, prati njihovo poslovanje, stanje i potrebe, savjetodavno pomaže knjižnicama i osnivačima u rješavanju organizacijskih problema, ustroju novih odjela i službi. 

Županijska matična služba za narodne knjižnice

Voditeljica: Nadia Bužleta, dipl. knjiž.
Telefon: 052 300 414 ; 052 300 402
E-mail: nadia.buzleta@gkc-pula.hr

Županijska matična služba za školske knjižnice

Voditeljica: Liana Diković, dipl. knjiž.
Telefon: 052 300 402 ; 052 300 410
E-mail: liana.dikovic@gkc-pula.hr

Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj