Mreža narodnih knjižnica Istarske županije

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Adresa: Sv. Ivana 1/A,  52100 Pula
Telefon: 052 300 400
E-mail: gkc@gkc-pula.hr
Status: samostalna knjižnica
Ravnateljica: Nela Načinović, dipl. knjiž.

Knjižnica Veruda

Adresa: Banovčeva 6, 52100 Pula
Telefon: 052 211 611
E-mail: veruda@gkc-pula.hr
Status: ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Pula 

Dječja knjižnica

Adresa: Radićeva 22/II, 52100 Pula
Telefon: 052 213 882
E-mail: djecja@gkc-pula.hr
Status: ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Pula

Čitaonica Kluba umirovljenika Pula

Adresa: Giardini 14, 52100 Pula
Telefon: 052 219 000
Status: ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Pula

Knjižnica Vodnjan

Adresa: Narodni trg 1, 52215 Vodnjan
Telefon: 052 512 572
E-mail: vodnjan@gkc-pula.hr
Status: ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Pula

Knjižnica Žminj

Adresa: Čakavska kuća bb, 52341 Žminj
Telefon: 052 846 142
E-mail: zminj@gkc-pula.hr
Status: ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Pula

Gradska knjižnica Poreč

Adresa: Trg Marafor 3, 52440 Poreč
Telefon: 052 434 196
E-mail: gradska@knjiznicaporec.hr 
Status: samostalna knjižnica
Ravnateljica: dr. sc. Irides Zović

Gradska knjižnica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj

Adresa: D. Pergolisa 2, 52210 Rovinj
Telefon: 052 813 010
E-mail: knjiznica-rovinj@email.t-com.hr
Status: samostalna knjižnica
Ravnatelj: dr. sc. Boris Biletić

Gradska knjižnica Umag / Biblioteca civica Umago

Adresa: Trgovačka 6, 52470 Umag
Telefon: 052 721 561
E-mail: knjiznica@gku-bcu.hr
Status: samostalna knjižnica
Ravnatelj: Neven Ušumović, dipl. knjiž. 

Gradska knjižnica Labin

Adresa: Alda Negrija 11, 52220 Labin
Telefon: 052 852 257
E-mail: gradska.knjiznica.labin@pu.t-com.hr
Status: samostalna knjižnica
Ravnateljica: Silvia Fiamengo, dipl. knjiž.

Gradska knjižnica Pazin

Adresar: Šetalište Pazinske gimnazije 1a, 52000 Pazin
Telefon: 052 624 488
E-mail: knjiznica.pazin@pu.t-com.hr
Status: samostalna knjižnica
Ravnateljica: Iva Ciceran, dipl. knjiž.

Narodna knjižnica i čitaonica Buzet

Adresa: II. istarske brigade 2, 52420 Buzet
Telefon: 052 662 836
E-mail: knjiznica@poubuzet.hr
Status: knjižnica u sastavu Pučkog otvorenog učilišta "Augustin Vivoda" Buzet
Voditeljica: Mirjana Pavletić, dipl. knjiž.

Gradska knjižnica Buje

Adresa: Trg J. B. Tito 6, 52460 Buje
Telefon: 052 773 538
E-mail: buje.knjiznica@gmail.com
Status: knjižnica u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Buje
Voditeljica: mr. sc. Snježana Pejović Petraček

Gradska knjižnica Novigrad / Biblioteca civica Cittanova

Adresa: Rivarela 7, 52466 Novigrad
Telefon: 052 729 040
E-mail: info@knjiznicanovigrad.hr
Status: samostalna knjižnica
Ravnateljica: Morena Moferdin, dipl. knjiž.