Novosti

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Istarske županije

Dana 23. listopada 2017. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula u suradnji sa Županijskom matičnom službom za školske knjižnice održano je Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Istarske županije na koji su bili pozvani ravnatelji i predstavnici lokalne i područne samouprave. Tema prvog dijela stručnog skupa bila je stanje i razvoj školskih knjižnica u RH s naglaskom na stanje u školskim knjižnicama Istarske županije o čemu su govorile Mira Zovko, viša stručna savjetnica za školske knjižnice pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Frida Bišćan, savjetnica za školske knjižnice pri Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Liana Diković, voditeljica Županijske matične službe za školske knjižnice Istarske županije. Iznošenjem brojčanih pokazatelja i njihovom analizom te pozivajući se na zakonsku regulativu argumentirano su i stručno predstavljeni rezultati o stanju u školskim knjižnicama u našoj županiji. Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u koju su se uključili brojni školski knjižničari i knjižničarke svojim upitima, iskazivanjem nedoumica, prijedlozima i zaključcima.

Edukacija o primjeni hrvatskih ISO normi za školske knjižničare

Predavanje i radionica Primjena hrvatskih ISO normi (ISO 2789, ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu/analizu i prikaz statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica namijenjeni školskim knjižničarima Istarske županije bit će održani u četvrtak, 2. srpnja 2015. s početkom u 10 sati u multimedijalnoj dvorani Središnje knjižnice.

Elektroničko prikupljanje, obrada, prikaz i izvještavanje te arhiviranje prikupljenih statističkih podataka utemeljeno na međunarodnim normama (ISO 2789:2006, ISO 11620:2008) važno je za vrednovanje i analizu poslovanja knjižnica te njihovo financiranje i planiranje. U sklopu projekta Primjena hrvatskih ISO normi (ISO 2789 i ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu/analizu i prikaz statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica provest će se testno prikupljanje statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica. I knjižničari školskih knjižnica ispunit će dostupnu testnu verziju obrasca, a na radionici koju organizira Županijska matična služba dobit će sve potrebne upute i zaporke za ispunjavanje online obrasca.

Radionica za rad u knjižničnom programu MetelWin

Županijska matična služba organizira jednodnevni tečaj za rad u knjižničnom programu Metelwin. Tečaj će se održati u utorak, 25. studenog 2014. s početkom u 10 sati, u Središnjoj knjižnici, Kandlerova 39, a namijenjen je svim knjižničarima koji koriste program MetelWin. 

Voditelj radionice: Danko Tkalec, dipl. oec.

Prijedlog zakona o knjižnicama

Prijedlog Zakona o knjižničnoj djelatnosti i knjižnicama objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva. Javna rasprava će tek uslijediti.

Javna rasprava o Strategiji hrvatskog knjižničarstva 2015.-2020.

Otvorena je rasprava na nacrt Strategije hrvatskog knjižničarstva 2015.-2020. dostupna na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva. Zbog značaja Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020. kao temeljnog dokumenta iz kojeg će biti izvedeni i usklađeni i svi ostali dokumenti bitni za knjižničarstvo Hrvatske, pozivamo sve knjižničare da se aktivno uključe u raspravu.

Nacrt Strategije hrvatskog knjižničarstva 2015.-2020.

Istarska kulturna strategija 2 (2014.-2020.)

U pripremi je izrada završnog dokumenta Istarska kulturna strategija 2 koji se odnosi na kulturne djelatnosti u Istarskoj županiji, a kojim se utvrđuju prioriteti i ključni pravci djelovanja Županije u području kulture. 

Završni dokument IKS-a 2 sadržavat će sintetizirani prikaz strateškog plana u kojem će biti vidljivi ciljevi, zadaci, očekivani rezultati, indikatori i nositelji implementacije zadataka. Pored sintetiziranog prikaza, ovaj dokument će imati i te kstualni dio u kojem će biti argumentirana vizija kulturnog razvitka Istarske županije. Sintetizirani prikaz i tekstualni dio zajedno čine Kulturnu strategiju koja se dostavlja na prihvaćanje županu i Županijskoj skupštini

Nacrt IKS-a 2 predstavljen je na nekoliko okruglih stolova u istarskim gradovima (Buje, Poreč, Rovinj, Pazin, Labin, Pula) kako bi se i šira javnost uključila u njegovu izradu. Uvid u proces izrade IKS-a  na internetskoj stranici Istarske županije (istra-istria.hr)

Popisi knjiga za stradale knjižnice u poplavama

U dogovoru sa savjetnicom za školske knjižnice Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Veronikom Čelić-Tica i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vinkovci, matičnom knjižnicom za Vukovarsko-srijemsku županiju odlučeno je da se donirane knjige s popisima i podacima o darovateljima  za stradale školske knjižnice u poplavi šalju na adresu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Gundulićeva 6 32100 Vinkovci, gdje je organiziran prihvat knjiga.

Broj na koji možete uplatiti pomoć za OŠ "Antun i Stjepan Radić", M. Krleže 2, 32260 GUNJA - IBAN: HR5923400091100171227 (uz naznaku za školsku knjižnicu) i za OŠ "Ivan Filipović" Račinovci, A. Starčevića 1, 32262 RAČINOVCI - IBAN: HR7824850031100204312 (uz naznaku za školsku knjižnicu).

Popisi lektire (71,5 KB)

Knjige inventara (1,7 MB)