Školske knjižnice

Osnovne škole

BARBAN
OŠ Jure Filipovića

Barban 150, 52207 Barban
Telefon:  567-175
e-mail: os-barban-001@skole.htnet.hr ; danijela.grgorinic@skole.hr
Knjižničarka: Danijela Grgorinić

BUJE
OŠ Mate Balote
Školski brijeg 2, 52460 Buje
Telefon: 772 138
e-mail: os-buje-001@skole.t-com.hr
Knjižničar: Iva Winter Bistrović

Talijanska OŠ - Scuola elementare italiana "E. De Amicis"
Školski brijeg, 52460 BUJE
Telefon:  772 082
e-mail: talijanska-os@pu.t-com.hr 
Knjižničarka: Antea Belli Biloslavo

BUZET
OŠ Vazmoslava Gržalje
2. Istarske brigade 16, 52420 Buzet
Telefon: 662 856 ; 663 655
e-mail: os-buzet-001@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Mirjana Krbavčić

DIVŠIĆI
OŠ Divšići

Divšići 5, 52206 Marčana
Telefon: 580 432
e-mail: os-divsici@pu.htnet.hr ; danijela.grgorinic@skole.hr
Knjižničarka: Maja Damijanić

FAŽANA
OŠ Fažana

Puljska cesta 9, 52212 Fažana
Telefon: 521 011
e-mail: os-fazana@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Izabela Kapustić

JURŠIĆI
OŠ Juršići

Juršići – 52342 Svetvinčenat
Telefon: 579 054
e-mail: os-jursici-002@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Gordana Rupena Stančić

KANFANAR
OŠ Petra Studenca

52452 Kanfanar
Telefon: 825 022
e-mail: os-p.studenca@pu.htnet.hr
Knjižničarka: Tatjana Šušnica Relić

KRNICA
OŠ Vladimira Nazora

Krnica 87, 52208 Krnica
Telefon: 556 420
e-mail: knjiznicakrnica@gmail.com
Knjižničarka: Samanta Paronić

KRŠAN-ČEPIĆ
OŠ I.G. Kovačića

Purgarija Čepić 1, 52232 Kršan
Telefon: 867 723
e-mail: os-purgarija-cepic-001@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Romina Miletić

LABIN
OŠ "Ivo Lola Ribar"

Rudarska 9, 52220 Labin
Telefon: 855 406
e-mail: os-labin-002@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Ivana Griparić

OŠ Matije VlačićaZelenice 4, 52220 Labin
Telefon: 855 488
e-mail: os-matije.vlacica@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Silva Tenčić 

MARČANA
OŠ Marčana

Marčana 166, 52206 Marčana
Telefon: 571 310
e-mail: knjiznicamarcana@gmail.com
Knjižničarka: Matea Gortan

MEDULIN
OŠ Dr. Mate Demarina

Munida 3, 52203 Medulin
Telefon: 576 005 
e-mail: os-mate-demarina@pu.htnet.hr
Knjižničarka: Dušanka Đokanović

NEDEŠĆINA
OŠ „Vitomir Širola Pajo“

Nedešćina 103, 52231 Nedešćina
Telefon: 865 005
e-mail: os-nedescina-001@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Slađana Jukić

NOVIGRAD
OŠ Rivarela

Emonijska 4, 52466 Novigrad
Telefon: 757 005
e-mail: os-rivarela@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Ljiljana Kostić

Talijanska OŠ – Scuola elementare italiana
Emonijska 3, 52466 Novigrad
Telefon: 757 007
e-mail: os-novigrad-002@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Diana Đurović

OPRTALJ
OŠ Milana Šorga

M. Laginje 25, 52428 Oprtalj
Telefon: 644 010
e-mail: os-oprtalj-001@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Dubravka Stevanović

PAZIN
OŠ Vladimira Nazora

Šet. pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin
Telefon: 624 121
e-mail knjižnice: knjiznica@inet.hr
Knjižničar: Dean Murić

POREČ
OŠ Poreč

Huguesova 7, 52440 Poreč
Telefon: 432 355 ; 451 060
e-mail: os-porec-001@skole.htnet.hr
Knjižničarke: Vesna Milanović

OŠ Finida 
Rovinjska 12, 52440 Poreč
Telefon: 633 777
e-mail: ured@os-finida-porec.skole.hr
knjižničarka: Vahida Halaba

Talijanska OŠ – Scuola elementare italiana „B. Parentin“
Obala M. Laginje, 52440 Poreč
Telefon:  434 126 ; 434 170
e-mail: os-porec-004@skole.htnet.hr ; biblioteca@sei-bparentin.hr
Knjižničarka: Sara Blažević

POTPIĆAN
OŠ Vladimira Nazora

52333 Potpićan
Telefon: 867 425
e-mail: os-potpićan-002@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Marina Rade

PULA
OŠ Centar

Danteov trg 2, 52100 Pula
Telefon:  222 248
e-mail: os-centar@.htnet.hr
Knjižničarka: Biljana Matković

OŠ Kaštanjer
Rimske centurijacije 29, 52100 Pula
Telefon: 381 645 ; 543-792
e-mail: os-pula-006@skole.hr ;  aleksandra.antonovic-kadum@skole.hr
Knjižničarka: Aleksandra Antonović-Kadum

OŠ Monte Zaro
Boškovićev uspon 24, 52100 Pula
Telefon: 211 490 ; 217 042
e-mail:  os-pula-008@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Dragica Pršo

OŠ Stoja
Brijunska 3, 52100 Pula
Telefon: 386 684 
e-mail: os-stoja@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Amadea Draguzet

OŠ Šijana
43. Istarske divizije 3, 52100 Pula
Telefon: 500 301
e-mail: os-sijana@pu.htnet.hr
Knjižničarka: Iva Petrović Poljak

OŠ Tone Peruško
Poljana Sv. Martina 6, 52100 Pula
Telefon: 540 146 
e-mail: os-tperusko@pu.tel.hr ; knjiznica.tperusko@pu.htnet.hr
Knjižničarka: Sanja Triska Škrinjar

OŠ Veli Vrh
Zahtilina 1, 52100 Pula
Telefon: 535 255 
e-mail: os-veli-vrh@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Raisa Ginovski

OŠ Veruda
Banovčeva 27, 52100 Pula
Telefon: 223 731
e-mail: os-pula-009@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Višnja Grgorinić

OŠ Vidikovac
Nazorova 49, 52100 Pula
Telefon: 211 797   
e-mail: skola-vidikovac@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Branka Mamula

Talijanska OŠ –Scuola elementare italiana „G. Martinuzzi“
Santoriova 1, 52100 Pula
Telefon: 543 388 
e-mail: biblioteca.martinuzzi@gmail.com
Knjižničarka: Petra Demanuele

Škola za odgoj i obrazovanje
Rovinjska 6, 52100 Pula
Telefon:  212 339 ; 223 434

Glazbena škola I.M. Ronjgov
Ciscuttijeva 22, 52100 Pula
Telefon: 222 172 

RAŠA
OŠ Ivana Batelića

I.Batelića 1, 52233 Raša
Telefon: 874 279
e-mail: os-rasa-001@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Romina Miletić

ROVINJ
OŠ Vladimira Nazora

E. De Amicisa 31, 52210 Rovinj
Telefon: 811 271 
e-mail: knjiznica.nazor@pu.htnet.hr
Knjižničar: Zoran Njegovan

OŠ Jurja Dobrile
S. Pauletića 8, 52210 Rovinj
Telefon: 811 153
e-mail: os-rovinj-003@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Samanta Matejčić Čotar

Talijanska OŠ - Scuola elementare italiana "B. Benussi"
Omladinska 20, 52210 Rovinj
Telefon: 813 131
e-mail: talijanska-osnovna-skola@pu.htnet.hr ; sei-biblioteca@email.t-com.hr
Knjižničarka: Adriana Ive

SV. LOVREČ PAZENATIČKI
OŠ Joakima Rakovca
Gradski trg 1, 52448 Sv. Lovreč Pazenatički
Telefon: 448 104 
e-mail: os-sveti-lovrec-001@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Ludmila Pauletić

SVETVINČENAT
OŠ Svetvinčenat
52342 Svetvinčenat
Telefon: 560 001
e-mail: os-svetvincenat-001@skole.htnet.hr
Knjižničarka: Tatjana Šušnica Relić

TAR-VABRIGA
OŠ Tar-vabriga

Istarska 21, 52465 Tar
Telefon: 443 161
e-mail: os-tar@t-com.hr
Knjižničarka: Lorna Velenik-Žufić

UMAG
OŠ Marije i Line

Školska 14, 52470 Umag
Telefon: 741 497
e-mail: os-mil@hi.htnet.hr
Knjižničarke: Jelena Paić, Maja Lalić

Talijanska OŠ - Scuola elementare italiana „G.Galilei“
E. Pascalija 2a, 52470 Umag
Telefon: 741 283
e-mail: talijan-os-skola@pu.htnet.hr
Knjižničarka: Helena Ružić

VIŠNJAN
OŠ Jože Šurana

52463 Višnjan, Ist. 2
Telefon: 449 106
e-mail: os-visnjan-001@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Nataša Velenik

VODNJAN
OŠ Vodnjan

Žuka 35, 52215 Vodnjan
Telefon: 511 327
e-mail: os-vodnjan@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Maja Damijanić

TALIJANSKA OŠ – Scuola elementare italiana
Žuka 35, 52215 Vodnjan
Telefon:  511 327
e-mail: os-vodnjan@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Sandra Pastrovicchio Lukić

VRSAR
OŠ Vladimira Nazora

Končareva 72, 52450 Vrsar
Telefon: 441 306 
e-mail: os-vrsar-001@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Ludmila Pauletić

ŽMINJ
OŠ Vladimira Gortana
9. rujna 2, 52341 Žminj
Telefon: 846 630
e-mail: os-zminj-001@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Gordana Peteh

SREDNJE ŠKOLE

BUJE
Srednja škola Vladimira Gortana

Školski brijeg 1, 52460 Buje
Telefon: 720 288
e-mail: ss-buje-501@skole.t-com.hr
Knjižničar: Kristijan Buždon

Gospodarska škola - Istituto professionale
Školski brijeg 1, 52460 BUJE
Telefon: 772 077
e-mail: ss-buje-503@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Maša Čiča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana "L. da Vinci"
 Školski brijeg 1, 52469 BUJE
Telefon: 772 233 
e-mail: ss-buje@skole.htnet.hr
Knjižničar: Giordano Trani

BUZET
Srednja škola Buzet

A. Cerovca T. 7, 52420 Buzet
Telefon: 662 764
e-mail: ss-buzet@ri.t-com.hr
Knjižničarka: Bogdana Labotić

LABIN
Srednja škola Mate Blažine

Rudarska 4, 52220 Labin
Telefon: 856 277 
e-mail: ss-mate-blazine@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Majda Milevoj Klapčić

PAZIN
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile

Šetalište pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin
Telefon: 624 017  
e-mail: gssjd@gssjd.hr
Knjižničarka: Magda Rimanić

Pazinski kolegij - Klasična gimnazija
Jurja Dobrile 6, 52000 Pazin
Telefon: 624 505 
e-mail: knjiznica@pazinski-kolegij.hr
Knjižničarka: Kristina Varda

POREČ
Srednja škola Mate Balote

Huguesova 6, 52440 Poreč
Telefon: 431 055 
e-mail: ss-porec-501@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Mihaela Peruško

Turističko-ugostiteljska škola A. Štifanića
Prvomajska 6, 52440 Poreč
Telefon: 429 250
e-mail: tus-porec@skole.t-com.hr
Knjižničarka: Silvana Vlačić

PULA
Ekonomska škola

Kovačićeva 3, 52100 Pula
Telefon: 222 761 
e-mail: ekonomska-skola-pula@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Davorka Mijajlović

Gimnazija Pula
Trierska 8, 52100 Pula
Telefon: 212 144
e-mail: gimnazija-pula@pu.t-com.hr
Knjižničari:  Nikola Vujačić i Ivana Petrinić

Industrijsko-obrtnička škola
Mletačka 3, 52100 Pula
Telefon: 216 121 
e-mail: ios_pula@skole.t-com.hr
Knjižničar: Milan Ostojić

Medicinska škola
Rižanske skupštine 2, 52100 Pula
Telefon : 543 144
e-mail: medicinska.skola.pula1@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Milan Ostojić

Strukovna škola
Zagrebačka 22, 52100 Pula
Telefon:  216 261
e-mail: ss-pula-509@skole.htnet.hr 
Knjižničarka: Ana Šarčević

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
Radićeva 19, 52100 Pula
Telefon: 223-377
e-mail: skola-dizajn@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Gordana Rupena Stančić

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
Kandlerova 48, 52100 Pula
Telefon: 218 787
e-mail: skturugo@pu.htnet.hr
Knjižničarka: Željka Kondić-Dabo

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana "Dante Alighieri"
Santorijeva 3, 52100 Pula
Telefon: 385 090
e-mail: mail@smsi-dante-alighieri-pola.hr 
Knjižničarka: Elda Pliško Horvat

Tehnička škola
Cvečićev uspon 7, 52100 Pula
Telefon: 218 461
e-mail: tehnicka-skola-pula@pu.htnet.hr
Knjižničarka: Hilda Grubić

ROVINJ
Srednja škola Zvane Črnja i Strukovna škola E. Kumičića
Carduccijeva 13, 52210 Rovinj
Telefon: 830 154
e-mail: ss-rovinj-502@skole.htnet.hr
Knjižničar: Gordana Radetić Berić

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana
Carduccijeva 16, 52210 Rovinj
Telefon: 813 277
 e-mail: smsir@pu.htnet.hr  ; biblio@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Adriana Ive