Školske knjižnice Istarske županije 

Anketa za prikupljanje podataka je izrađena u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo, matičnoj službi za narodne i školske knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u dogovoru s voditeljima županijskih matičnih službi. Podaci za knjižničnu statistiku prikupljaju se redovito, svake druge godine. Prikupljanje podataka obavljaju voditelji županijskih matičnih službi na temelju kojih se vrši analiza poslovanja i stanja u školskim knjižnicama.

Tabela osnovne škole 2015.pdf (541,4 KB)

Tabela srednje škole 2015.pdf (466,1 KB)