Knjižnična legislativa - školske knjižnice

  • Zakoni


• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst) (NN 126/12)
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14, NN 94/13, NN 86/12, NN 90/11  )
• Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 16/12)
• Uredba o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 5/12)
• Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 105/10)
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 92/10)
• Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09)
• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)
• Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06)
• Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97)
  • Standardi

Standard za školske knjižnice (NN 34/2000)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
Udžbenički standard (NN 65/2013)
  • Pravilnici

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( NN 28/11)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 16/14)
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/99)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnog suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03)
Pravilnik o tjednim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/201
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001)
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 94/10)
Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi (NN 63/96)
Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi (NN 52/95)
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01)
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148 /99)
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95)
  • Odluke


Odluka o nastavnom Planu i programu za osnovnu školu (NN 102/06)
Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola i međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola u školskoj godini 2009./2010. (NN 92/09)
  • Međunarodni dokumenti

IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice
UNESCO-v manifest za školske knjižnice
  • Ostalo

Naputak o obvezama, programu i normativu rada stručnog suradnika knjižničara u osnovnoj i srednjoj školi (1996.)
Etički kodeks HKD-a