Audiovizualna zbirka

Zbirka zvučne, vizualne i elektroničke građe broji 1063 jedinica, a uključuje glazbu, film, zvučne knjige na elektroničkim medijima, CD-ROM-ove edukativnog sadržaja. Glazbena građa pokriva raznovrsne glazbene žanrove domaćih i stranih autora, od klasične glazbe i jazza do šansona i rock glazbe. Od filmske građe zastupljeni su dokumentarni filmovi i animirani filmovi za djecu.