Upis i korištenje građe 

 • pravo korištenja usluga Knjižnice imaju svi građani, u skladu s odredbama Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe Gradske knjižnice i čitaonice Pula 
 • pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u jednu od pet knjižnica u mreži Gradske knjižnice i čitaonice Pula (Središnja knjižnica, Dječja knjižnica, Knjižnica Veruda, Knjižnica Vodnjan i Knjižnica Žminj)
 • za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina prema Cjeniku usluga Knjižnice 
 • godišnja članarina vrijedi godinu dana od dana upisa
 • tromjesečna članarina vrijedi tri mjeseca od dana upisa
 • obiteljska članarina vrijedi do isteka članstva matičnom članu
 • istekom članstva korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici
 • prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih identifikacijskih dokumenta koji sadrži sve podatke potrebne za upis
 • pri prvom upisu u Knjižnicu potrebno je ispuniti i potpisati pristupnicu za upis
 • za maloljetne osobe pristupnicu za upis potpisuje roditelj, skrbnik ili udomitelj
 • na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice
 • članska iskaznica je neprenosiva odnosno može je koristiti isključivo osoba na čije ime glasi

Pristupnica za upis u knjiznicu (1,8 MB)

Pristupnica za upis u knjiznicu_maloljetne osobe (1,9 MB)

Pristupnica za korištenje platforme iBiblos (41,4 KB)

Ispisinica.pdf (302,0 KB)

Zahtjev za jednokratno koristenje knjiznicnih usluga.pdf (323,5 KB)

Opća pravila posudbe i korištenja građe

 • knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice
 • knjižnična građa može se posuditi izvan Knjižnice ili se koristi u čitaonicama Knjižnice
 • prilikom posudbe/vraćanja građe i korištenja knjižničnih usluga obvezno je predočiti člansku iskaznicu
 • izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa: građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi i sl.), građa iz posebnih zbirki (zavičajna, rara), serijske publikacije (časopisi, novine), posebno vrijedna i/ili tražena građa čijih primjeraka nema dovoljno u fondu 
 • posuđenu knjižničnu građu član Knjižnice ne smije posuđivati drugim osobama
 • za posuđenu građu korisnik je osobno odgovoran 

Pravila posudbe/vraćanja građe izvan Knjižnice

 • član Knjižnice može istovremeno posuditi 5 knjiga i 2 jedinice audiovizualne građe (CD, DVD, CD-ROM) u knjižnici u kojoj je obavio upis i u ostalim ograncima u mreži Knjižnice
 • posuđena knjižnična građa vraća se isključivo u knjižnici u kojoj je posuđena
 • rok posudbe knjiga je 21 dan, audiovizualne građe 5 dana
 • po isteku roka posudbe građa se mora vratiti ili rok posudbe produžiti
 • rok posudbe može se produžiti najviše jedamput
 • produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe
 • produženje roka može se zatražiti osobno, telefonom ili elektroničkom poštom
 • rok posudbe ne može se posuditi za djela na popisu školske lektire, rezerviranu građu i audiovizualnu građu
 • za građu vraćenu nakon isteka roka posudbe naplaćuje se zakasnina prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • članu koji građu ne vrati u propisanom roku Knjižnica šalje opomenu s pozivom na povrat posuđene građe u što kraćem roku
 • u vrijeme kada je Središnja knjižnica zatvorena, knjižnu građu moguće je vratiti putem knjigomata

Rezervacija građe

 • knjižničnu građu moguće je rezervirati uz naplatu prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • rezervirana građa mora se podignuti u roku od 3 dana od primitka obavijesti o prispijeću tražene građe
 • građu je moguće rezervirati osobno u Knjižnici, telefonski ili elektroničkom poštom

Korištenje građe u čitaonicama

 • u čitaonicama može se korisiti građa koja se ne posuđuje izvan Knjižnice kao i ostala knjižnična građa
 • za korištenje građe u čitaonicama korisnik je dužan djelatniku Knjižnice predočiti člansku iskaznicu
 • građa Zavičajne zbirke koristi se isključivo u zavičajnoj čitaonici 
 • nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police

Bonton u knjižnici

 • u prostorima Knjižnice mora vladati red i mir 
 • članovi Knjižnice dužni su čuvati građu 
 • članovi Knjižnice ne smiju ometati druge članove u njihovom radu 
 • u prostorima Knjižnice nije dozvoljeno glasno razgovarati
 • prilikom dolaska u prostore Knjižnice obvezno isključiti zvuk na mobilnim uređajima
 • u prostorima Knjižnice nije dozvoljeno unositi i konzumirati hranu i piće