Upis i korištenje građe 

 • pravo korištenja usluga Knjižnice imaju svi građani, u skladu s odredbama Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe Gradske knjižnice i čitaonice Pula 
 • pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u jednu od pet knjižnica u mreži Gradske knjižnice i čitaonice Pula (Središnja knjižnica, Dječja knjižnica, Knjižnica Veruda, Knjižnica Vodnjan i Knjižnica Žminj)
 • za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina prema Cjeniku usluga Knjižnice 
 • godišnja članarina vrijedi godinu dana od dana upisa
 • tromjesečna članarina vrijedi tri mjeseca od dana upisa
 • obiteljska članarina vrijedi do isteka članstva matičnom članu
 • istekom članstva korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici
 • prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih identifikacijskih dokumenta koji sadrži sve podatke potrebne za upis
 • pri prvom upisu u Knjižnicu potrebno je ispuniti i potpisati pristupnicu za upis
 • za maloljetne osobe pristupnicu za upis potpisuje roditelj, skrbnik ili udomitelj
 • na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice
 • članska iskaznica je neprenosiva odnosno može je koristiti isključivo osoba na čije ime glasi

Upisnica (316,4 KB)

Upisnica za maloljetnike (352,8 KB)

Pristupnica za korištenje platforme iBiblos (41,4 KB)

Ispisinica.pdf (302,0 KB)

Zahtjev za jednokratno koristenje knjiznicnih usluga.pdf (323,5 KB)

Opća pravila posudbe i korištenja građe

 • knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice
 • knjižnična građa može se posuditi izvan Knjižnice ili se koristi u čitaonicama Knjižnice
 • prilikom posudbe/vraćanja građe i korištenja knjižničnih usluga obvezno je predočiti člansku iskaznicu
 • izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa: građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi i sl.), građa iz posebnih zbirki (zavičajna, rara), serijske publikacije (časopisi, novine), posebno vrijedna i/ili tražena građa čijih primjeraka nema dovoljno u fondu 
 • posuđenu knjižničnu građu član Knjižnice ne smije posuđivati drugim osobama
 • za posuđenu građu korisnik je osobno odgovoran 

Pravila posudbe/vraćanja građe izvan Knjižnice

 • član Knjižnice može istovremeno posuditi 5 knjiga i 2 jedinice audiovizualne građe (CD, DVD, CD-ROM) u knjižnici u kojoj je obavio upis i u ostalim ograncima u mreži Knjižnice
 • posuđena knjižnična građa vraća se isključivo u knjižnici u kojoj je posuđena
 • rok posudbe knjiga je 21 dan, audiovizualne građe 5 dana
 • po isteku roka posudbe građa se mora vratiti ili rok posudbe produžiti
 • rok posudbe može se produžiti najviše jedamput
 • produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe
 • produženje roka može se zatražiti osobno, telefonom ili elektroničkom poštom
 • rok posudbe ne može se posuditi za djela na popisu školske lektire, rezerviranu građu i audiovizualnu građu
 • za građu vraćenu nakon isteka roka posudbe naplaćuje se zakasnina prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • članu koji građu ne vrati u propisanom roku Knjižnica šalje opomenu s pozivom na povrat posuđene građe u što kraćem roku
 • u vrijeme kada je Središnja knjižnica zatvorena, knjižnu građu moguće je vratiti putem knjigomata

Rezervacija građe

 • knjižničnu građu moguće je rezervirati uz naplatu prema Cjeniku usluga Knjižnice
 • rezervirana građa mora se podignuti u roku od 3 dana od primitka obavijesti o prispijeću tražene građe
 • građu je moguće rezervirati osobno u Knjižnici, telefonski ili elektroničkom poštom

Korištenje građe u čitaonicama

 • u čitaonicama može se korisiti građa koja se ne posuđuje izvan Knjižnice kao i ostala knjižnična građa
 • za korištenje građe u čitaonicama korisnik je dužan djelatniku Knjižnice predočiti člansku iskaznicu
 • građa Zavičajne zbirke koristi se isključivo u zavičajnoj čitaonici 
 • nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police

Bonton u knjižnici

 • u prostorima Knjižnice mora vladati red i mir 
 • članovi Knjižnice dužni su čuvati građu 
 • članovi Knjižnice ne smiju ometati druge članove u njihovom radu 
 • u prostorima Knjižnice nije dozvoljeno glasno razgovarati
 • prilikom dolaska u prostore Knjižnice obvezno isključiti zvuk na mobilnim uređajima
 • u prostorima Knjižnice nije dozvoljeno unositi i konzumirati hranu i piće