13. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 7. festival hrvatskih bibliobusa

31.01.17. Notizie Središnja knjižnica

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula 12. svibnja 2017. održat će se 13. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 7. festival hrvatskih bibliobusa.

Organizatori su Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za narodne knjižnice HKD-a, suorganizatori Gradska knjižnica i čitaonica Pula i Društvo bibliotekara Istre.

Naziv okruglog stola je Pokrenimo bibliobus! Kako pokrenuti i održati službu?.

Ciljevi ovog skupa su popularizirati djelatnost pokretnih knjižnica i poticati razvoj postojećih, kao i osnivanje novih službi u županijama koje ih još nemaju, omogućiti specijalizirano stručno usavršavanje knjižničara na temu pokretnih knjižnica i razmjenu iskustava među zaposlenicima bibliobusnih službi, iskoristiti međunarodna iskustva te uspostaviti partnerstva, predstaviti javnosti i sudionicima skupa hrvatske bibliobuse te kroz festival bibliobusa kao svojevrsnu medijsku atrakciju promicati djelatnost i zadaće ne samo pokretnih knjižnica, već i narodnih knjižnica u cjelini te održati kontinuitet stručnog okupljanja i predstavljanja službi pokretnih knjižnica u Hrvatskoj radi unapređivanja njihovog rada i promidžbe u javnosti.

Načini rada su pozvana izlaganja, izlaganja na posterima, rasprava, razgledanje bibliobusa i popratni program.

Kotizacija iznosi 100,00 kn, a obuhvaća radne materijale, osvježenja, potvrdu o sudjelovanju na skupu. Rok za prijavu sudjelovanja i uplatu kotizacije je 5. svibnja 2017. godine. Kotizacije su oslobođeni pozvani predavači i inozemni poster izlagači, vozači bibliobusa i članovi Programskog i organizacijskog odbora.

Mogućnosti smještaja u Puli navedene su u drugoj obavijesti o skupu. Drugu obavijest s obrascem za prijavu i registraciju sudionika skupa te podacima za uplatu kotizacije možete pronaći na sljedećim poveznicama: www.gkc-pula.hr i www.hkdrustvo.hr.

Upute za izradu postera bit će poslane e-mailom svim bibliobusnim službama u Hrvatskoj, kao i upute pozvanim predavačima i pozvanim poster izlagačima za izradu sažetaka izlaganja.

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice PulaHrvatskog knjižničarskog društva ili na e-mail: ivapezer@gmail.com i nadia.buzleta@gkc-pula.hr.