2. Dani različitosti

12.03.19. Notizie

Dani različitosti, 2019., drugu godinu zaredom pokazuju našu potrebu i važnost učenja jedni od drugih.

Ovogodišnji Dani različitosti ukazuju na potrebu za povećanjem svijesti o djeci s teškoćama, jer je sve veći broj djece s teškoćama u ustanovama ranog i predškolskog odgoja uz podršku osnivača Grada Pula – Pola, pa tako svi zajedno organiziraju Dane različitosti: Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić "Mali svijet", Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, Scuola dell infanzia Rin tin tin, Pula - Pola i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Dječji vrtić Pula će i ove godine staviti naglasak na prezentiranju pozitivne i dobre prakse, koje vrtić kao okruženje ima. Pozitivna iskustva iz naše prakse jako su bitna i nama i djeci i roditeljima. Da bi okruženje bilo poticaj mora biti promišljeno, motivirajuće i planirano. Tu ne smijemo zaboraviti odgojitelje, kao vrlo stručne osobe koji izuzetno dobro rade na područjima razvoja uz različite motivacijske pristupe i različite aktivnosti u kojima su uključena sva djeca. Naše priče iz vrtića su naše priče o životu. To su priče ispričane očima, djece i odgojitelja, a one uvijek govore o prihvaćanju, emocijama učenju. Svi smo mi različiti... i ovaj put upućujemo jasnu poruku uz otvorenost i poštivanje različitosti. Interakcije su ključne za učenje i prihvaćanje, a na nama je da ih omogućimo. Osjetljivost i spremnost da se izađe u susret obiteljima ogleda se u različitim načinima i pristupima u kojima vrtić uključuje obitelji i njihovu djecu i dostižnih očekivanja za svako dijete bez obzira na različitost.

Dječji vrtić Mali svijet, kojem je osnivač Grad Pula nastao je 2016. godine razdvajanjem velikog gradskog vrtića Pula u dvije ustanove. U vrtić su upisana i djeca s različitim posebnim potrebama: poremećajem iz autističnog spektra, poteškoćama senzorne integracije, visoke slabovidnosti, poremećajem u ponašanju, glasovno govornih poteškoća, daroviti... Ovisno o vrsti posebnih potreba djeca su uključena u dvije posebne skupine djece s PAS, pet inkluzivnih skupina u kojima rade po tri odgojitelja, redovne skupine i kraće programe. Djeca s posebnim potrebama su i bistra i potencijalno darovita djeca. Radi specifičnih osobina i sposobnosti oni imaju određene posebne potrebe u odgoju i obrazovanju. Na neke od njih odgovara igraonica posebnog interesa - Baltazarova igraonica koja djeluje u poslijepodnevnim satima pri Dječjem vrtiću Mali svijet. Fleksibilnim i individualiziranim pristupom snagama i potrebama svakog djeteta, a u stalnoj izgradnji partnerstva s roditeljima u vrtiću Mali svijet njeguju se sve bojerazličitosti.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula javna je ustanova koja od 2000. djeluje kao dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju. Osnivači su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji od kojih je grad Pula jedan od osnivača. Socijalne usluge koje Dnevni centar svakodnevno pruža svojim korisnicima, grupirane su na osnovne programske sadržaje te specifične edukacijsko-(re)habilitacijske postupke. Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo. Terapija i rehabilitacija, te odgoj i obrazovanje, mogu postići iznenađujuće rezultate poštujući činjenicu da je svaki korisnik jedinstven u svojim mogućnostima i ima pravo biti rehabilitirano prema vlastitim potrebama. Kombinirajući oblike grupnog i individualiziranog rada i poštujući odrednice suvremene življenja, teži se, što je više moguće, ka uravnoteženom intelektualnom, emocionalnom, voljnom i psihofizičkom razvoju pojedinca.

PROGRAM

19. ožujka 2019. u 17 sati / Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Kandlerova 39

  • otvorenje uz nastupaju djeca skupine Balončići i Lavići iz Dječjeg vrtića Pula, PO Zvjezdice
  • Okruženje kao poticaj razvoju djeteta s teškoćama u razvoju - Naše priče iz vrtića (uvod - teorijski dio izlažu Gordana Pajca Grbin, edukacijski rehabilitator i Ana Juhas, psiholog; praktični dio: Barbara Goleš, odgojitelj, Naš suživot u vrtiću, Kristina Bucci Ivis, odgojitelj, Ivanova vrtićka priča)

26. ožujka 2019. / Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Kandlerova 39

  • 8.15 - 9.45 sati: Poticaj kreativnosti divergentnog mišljenja kod djece - radionica za odgojitelje (predavačica: Irena Brajković, psiholog) - obavezna prijava
  • 16.30 - 17.30 sati: Logičko-kreativna igraonica - radionica za djecu (voditeljice: Irena Brajković, psiholog, Vedrana Sanković, odgojitelj) - obavezna prijava
  • 18 sati: Emocionalni razvoj i poteškoće darovite djece (predavačica Sanja Ivanušević Grgas, psiholog)

2. travnja 2019.

  • 10.30 sati / Forum: Tradicionalni mimohod Forumom - sudjeluju: Dječji vrtić Mali svijet, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia „Rin Tin Tin" i Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda
  • 17 sati / Gradska knjižnica i čitaonica Pula: predstavljanje priručnika Autizam: Vodič za roditelje i njegovatelje nakon dijagnoze (predavačica: Dubravka Kovačević, prof., Udruga za autizam Istre)
  • Utjecaj upotrebe vizualnih rasporeda na suradnju i samoregulaciju kod djece s poremećajem iz spektra autizma (predavačica: Marija Sertić Nađ, mag.rehab.educ. i Beti Bašić, mag.logoped) i Suradnja edukacijskog rehabilitatora i fizioterapeuta u radu s djecom s motoričkim teškoćama (predavačica Ivana Šimić Buser, mag.rehab.educ. i Klaudija Križman, bacc.physioth.).

Za sudjelovanje na predavanjima možete se prijaviti na mail iva.lanca@gkc-pula.hr.

Za sudjelovanje na radionicama Poticaj kreativnosti divergentnog mišljenja kod djece i Logičko kreativna igraonica prijavite se na mail irena.brajkovic@dvmalisvijet.hr ili SMS-om na 0992951462.