Radionica "Razvoj i implementacija preventivnih programa"

30.08.19. Notizie Središnja knjižnica

Radionica Razvoj i implementacija preventivnih programa održana je u petak, 30. kolovoza 2019. godine u dvorani Središnje knjižnice.

Radionica koju je vodila prof. dr. sc Martina Ferić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bila je namjenjena stručnjacima koji razvijaju i provode preventivne programe u županijskim osnovnim školama u suradnji Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule i Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.