Osniva se Talijanska digitalna knjižnica u Istri - Biblioteca digitale italiana in Istria

30.06.14. Notizie

Prošlog su tjedna u Kopru predstavnici Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper i Talijanske unije potpisali sporazum o uspostavljanju portala Talijanska digitalna knjižnica u Istri, čija bi realizacija trebala započeti sljedeće jeseni.

Ideja razvila se na temelju već postojećeg portala MLOL u koji je uključena koparska knjižnica sa svojih 800-tinjak digitaliziranih naslova na talijanskom jeziku, a zahvaljujući ovom projektu i korisnicima iz Hrvatske bit će dostupni brojni naslovi koje će moći čitati na svojim uređajima.

David Runco, ravnatelj koparske knjižnice, istaknuo je da ovaj vrijedan projekt nadilazi granice dviju zemalja te predstavlja konkretan primjer prekogranične i međukulturne suradnje, a ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Pula Nela Načinović kazala je da se radi o projektu koji predstavlja budućnost te da će se zahvaljujući tom portalu Istranima ponuditi čitanje na nov način te još više približiti knjige mladima.

Sporazum je potpisan u koparskoj čitaonici za talijansku manjinu „Fulvio Tomizza“ što Maurizio Tremul, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije, kako je naglasio, smatra znakovitim jer projekt kao da reflektira lik i djelo tog poznatog pisca koji je u teška vremena bio sinonim za suvremenu Istru i Europu. Kako je rekao Ivan Markovič, iz talijanskog odjela koparske knjižnice, u sljedećih nekoliko mjeseci predviđene su promotivne i propedeutičke aktivnosti u svim Zajednicama Talijana, školama i ostalim ustanovama.

Martedì 24 giungo 2014 a Capodistria è stato firmato l'Accordo di collaborazione tra la Biblioteca civica e sala di lettura di Pola, la Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria e l'Unione Italiana che darà vita alla "Biblioteca digitale italiana in Istria". Promotrice dell'idea e' la Biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria che in collaborazione con il portale MediaLibraryOnLine, da qualche anno a questa parte, offre ai propri utenti la possibilita' di scaricare gratuitamente gli e-book in italiano. L’intenzione è di ampliare questo servizio di prestito digitale gratuito anche ai connazionali residenti in Croazia,  per poi, in un secondo tempo,  arrivare alle scuole e alle altre istituzioni della CNI.

Il direttore dell’ente capodistriano David Runco ha rilevato che il progetto rappresenta un concreto esempio di collaborazione transfrontaliera ed interculturale e la direttrice Nela Načinović ha esordito che per la Biblioteca civica e sala di lettura di Pola questo è un progetto che rappresenta il futuro il quale permetterà all’Istria di leggere secondo un sistema nuovo, avvicinandosi soprattutto ai giovani.

Il presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, ha dichiarato che è simbolico che l' incontro si sia tenuto proprio nella sala di lettura “Fulvio Tomizza” della biblioteca di Capodistria perche l’iniziativa riflette la persona e lo spirito dello scrittore di Matterada “che in tempi difficili è stato l’icona del modello dell’Istria contemporanea ed europea”.