Od misije do strategije hrvatskog knjižničarstva

20.10.14. Notizie

Tridest deveta redovna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održala se od 15. do 18. listopada 2014. u Splitu u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva i Društva knjižničara u Splitu. Tema 39. skupštine HKD-a bila je Knjižnice - od misije do strategije, a okupila je brojne knjižničare i informacijske stručnjake iz Hrvatske i inozemstva.

Kao uvod u stručni dio Skupštine održana su tri plenarna izlaganja. Donna Scheeder iz Kongresne knjižnice u Washingtonu, predsjednica IFLA-e za razdoblje od 2015. do 2017., predstavila je IFLA-in dokumet IFLA Trend Report o izazovima informacijskoga doba koji je više no ikad podložan konstantnim promjenama. Gerald Leitner, predstavnik EBLIDA-e, govorio je o kampanji Pravo na e-čitanje kojom se želi ukazati na potrebu reguliranja zakonskog okvira posudbe e-knjiga. Daniela Živković, profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo, istaknula je najznačajnije aspekte aspekte strateškoga planiranja knjižnične djelatnosti te između ostalog istaknula važnost obrazovanja i stjecanja kompetencija za knjižničarsku struku te nužnost promjene porezne politike za elektroničku knjigu u Hrvatskoj. 

U stručnom dijelu Skupštine aktivno su sudjelovale i djelatnice Gradske knjižnice i čitaonice Pula, ravnateljica Knjižnice Nela Načinović i voditeljica Županijske matične službe za narodne knjižnice Nadia Bužleta, s posterskim izlaganjem Knjižnična djelatnost u Istarskoj županiji u kontekstu Istarske kulturne strategije. U radu je prikazano u kojoj su mjeri ostvareni ciljevi prve Istarske kulturne strategije u odnosu na knjižničnu djelatnost, koji su prioriteti novousvojene strategije za razdoblje do 2020. godine te stvarne potrebe knjižnica u Županiji.