Informacijske usluge

Gradska knjižnica i čitaonica Pula pruža članovima Knjižnice informacijsko-referalne usluge pomažući im u pronalaženju i pretraživanju informacija pri izradi domaćih zadaća, referata, seminara, završnih i diplomskih radova, stručnih i znanstvenih radova kao i drugih informacijskih upita. Informacijsko-referalnim uslugama obuhvaćena je pomoć u pretraživanju knjižničnih kataloga, pomoć pri izradbi bibliografskih popisa na određenu temu, tematska i retrospektivna pretraživanja na određenu temu te edukaciju i pomoć pri načinu korištenja knjižničnog fonda te pretraživanju kataloga.

Pomoć korisnicima u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga pružaju knjižničari informatori na Općeznanstvenom odjelu. Usluge opsežnijeg pretraživanja poželjno je zatražiti unaprijed kako bi se što kvalitetnije istražila građa u Knjižnici i dostupne baze podataka.