Javno pamćenje

15.10.14. Preporuke Općeznanstveni odjel

Javno pamćenje : čuvanje različitosti i mogući projekti / Tomislav S. Šola. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, 2014.

Knjiga Tomislava Šole, redovitog profesora na Katedri za medije i komunikologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, interdisciplinarna je studija baštine, koja na zanimljiv način spaja područja muzeologije, sociologije, kulturalnih studija, turizma i politike, te tako nadmašuje okvire uže autorove specijalnosti, diskursom se bližeći sociološkom ili filozofskom štivu. Autor napušta strogo znanstveni pristup kako bi što pristupačnije izložio svoje stavove o povezanosti baštine i tekućih društvenih procesa. Svoje teze nadopunjuje konkretnim praktičnim prijedlozima mogućih muzejskih projekata i turistički prepoznatljivog kreiranja regionalnog i nacionalnog identiteta.

Katalog