Zašto se život ubrzava što smo stariji : o autobiografskom sjećanju

20.11.18. Preporuke Općeznanstveni odjel

Zašto se život ubrzava što smo stariji : o autobiografskom sjećanju / Douwe Draaisma. Zagreb : Naklada Ljevak, 2008.

Na prihvatljiv i popularan način autor razlaže o pamćenju, sjećanju, traumama i defektima koji utječu na kakvoću pamćenja, u djece i odraslih. Tako će od ranih sjećanja stići do reminiscencija, trauma, pamćenja što se usmjerava prema životnim promjenama i sl. Knjiga rabi primjere iz života nepoznatih i poznatih ljudi, događaja koji se urezuju i tako stvaraju trenutne dojmove, odnosno pamćenje događaja. Autor ne izlaže psihologiju pamćenja, već samo neke njezine općenitije vidove, a piše i o zaboravu.

Katalog