Cjenik usluga Knjižnice

Godišnja članarina / Matični član obiteljskog članstva   70,00
Tromjesečna članarina   30,00
Ostali članovi uže obitelji  35,00
Godišnja članarina - studenti  50,00
Godišnja članarina - umirovljenici i osobe iznad 65. godina   35,00
Godišnja članarina - Čitaonica kluba umirovljenika Pula  10,00
Zakasnina (po danu, po knjizi) - knjige    0,50
Zakasnina (po danu, po jedinici) - CD, DVD, CD-ROM    5,00
Rezervacija (po knjizi)    3,00
Međuknjižnična posudba - knjige  30,00
Međuknjižnična posudba - fotokopije članaka    1,00 (po stranici)
Međuknjižnična posudba - PDF dokument dostava e-poštom   20,00
Duplikat članske iskaznice  20,00
Fotokopiranje A4 - c/b    0,50
Fotokopiranje A3 - c/b       1,00
Fotokopiranje A4 - boja     4,00
Fotokopiranje A3 - boja    8,00
Računalni ispis A4 - c/b    0,50
Računalni ispis A4 - boja     1,00
Naknada za oštećenu kutiju CD/DVD/CD-ROM    5,00
Pretraživanje interneta (30 min)    5,00 
Pretraživanje interneta (60 min)  10,00
Skeniranje - jedan prolaz    5,00
Samostalno skeniranje  bez naknade