Volim pse i štence

16.06.14. Djeca i mladi Odjel za djecu i mlade

Volim pse i štence / Nicola Jane Swinney. Zagreb : Lusio, 2014.

U ovome vodiču predstavljeno je pedeset devet pasmina pasa. Za svaku se pasminu u nekoliko rečenica navode najistaknutija svojstva u vezi s izgledom i ponašanjem, a tekst je praćen brojnim fotografijama kako odraslih pasa tako i njihovih štenaca.

Katalog