Knjižnične usluge

Gradska knjižnica i čitaonica Pula osigurava i razvija knjižnične usluge za sve dobne skupine u skladu sa ulogom i zadaćama ustanove, strateškim ciljevima i nadasve prema potrebama lokalne zajednice. Osnovne usluge Knjižnice uključuju dostupnost, korištenje i posudbu knjižnične građe, pristup online katalogu i ostalim informacijskim pomagalima (bilteni prinova), usluge informacijske službe, pristup Internetu i korištenje računala. 

Uz temeljne knjižnične usluge Knjižnica veliku pažnju posvećuje organizaciji raznovrsnih događanja kao što su književni susreti, predavanja, tečajevi, izložbe i druge manifestacije te pruža posebne usluge za djecu i mlade, pripadnike nacionalnih manjina, osobe s posebnim potrebama za koje se organiziraju raznovrsne primjerene aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost.

U posljednjih desetak godina, od preseljenja u novi prostor, Knjižnica je postepeno stekla status gostoljubivog i udobnoga gradskog prostora, postajući istovremeno prostor obrazovanja i susretište svih generacija.